Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název NIV Šlapanice
Číslo jednací UZSVM/B/11135/2019-HMSO
Zodpovídá kancelář tajemníka
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.03.2019
Vyvěšeno do 31.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.03.2019 11:03:29
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do