Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název NIV Šlapanice
Číslo jednací UZSVM/B/10763/2017-HMSO
Zodpovídá kancelář tajemníka
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.02.2017
Vyvěšeno do 31.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.02.2017 13:27:19
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do