Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název 102 Šlapanice
Číslo jednací UZSVM/B/38129/2019-HMSO
Zodpovídá kancelář starosty
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.08.2019
Vyvěšeno do 31.12.2023
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.08.2019 12:23:05
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do