Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Opatření obecné povahy
Číslo jednací 63920/2019-MZE-16212
Zodpovídá kancelář tajemníka
Původce Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Adresát Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 10.12.2019
Vyvěšeno do 31.12.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 10.12.2019 14:04:54
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do