Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název 102 ŠLAPANICE
Číslo jednací UZSVM/B/11314/2020-HMSO
Zodpovídá kancelář tajemníka
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.03.2020
Vyvěšeno do 01.01.2024
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.03.2020 10:30:04
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do