Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražební vyhlášky
Název 006 EX 1485/09-289-Dražební vyhláška,291-Žádost
Číslo jednací
Zodpovídá kancelář tajemníka
Původce Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č. p. 541/2, 60200 Brno 2
Adresát Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č. p. 541/2, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.04.2020
Vyvěšeno do 04.09.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.04.2020 10:05:51
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do