Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název TRN-Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nad 50tis.- Tělocvičná jednota Sokol
Číslo jednací OF-ČJ/49488-20/TRN
Zodpovídá odbor finanční
Původce Městský úřad Šlapanice
Adresát Úřední deska
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 25.06.2020
Vyvěšeno do 26.06.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.06.2020 13:03:06
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do