Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražební vyhlášky
Název 137EX 13204/19-68 Usnesení - dr. vyhláška
Číslo jednací 137EX 13204/19-68
Zodpovídá kancelář tajemníka
Původce Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č. p. 2216/125, 61600 Brno 16
Adresát Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor Kocián Petr, Veveří č. p. 2216/125, 61600 Brno 16
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.07.2020
Vyvěšeno do 30.09.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.07.2020 17:22:59
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do