Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Tomáš Pírko
Číslo jednací 0090#0093856090
Zodpovídá kancelář tajemníka
Původce Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Adresát Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 11.09.2020
Vyvěšeno do 12.11.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 11.09.2020 11:51:40
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do