Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název NIV-Šlapanice
Číslo jednací UZSVM/B/11668/2018-HMSO
Zodpovídá kancelář tajemníka
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.03.2018
Vyvěšeno do 31.12.2023
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.03.2018 10:55:56
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do