Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Orel jednota Šlapanice
Číslo jednací OF-ČJ/71018-18/TRN
Zodpovídá odbor finanční
Původce Městský úřad Šlapanice
Adresát Úřední deska
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 25.05.2018
Vyvěšeno do 25.05.2021
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.05.2018 14:30:56
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do